Så fungerar en takreparation

Hur en takreparation går till beror förstås på vad det är som ska utföras. Det beror också på vilken typ av tak man har eftersom det till exempel är skillnad på en takreparation för plåttak och en takreparation för papptak. Om man inte vill eller kan utföra reparationen själv är första steget att hitta en takfirma som kan göra en bra takreparation till ett bra pris.

Ta inte första bästa
tak2Oavsett hur stort eller litet arbetet som ska utföras är bör man aldrig ta första bästa takfirma som dyker upp. Det behöver visserligen inte vara något fel på den, men genom att lägga lite tid på att kontrollera olika firmor kan man både spara pengar och undvika onödiga problem. Det första man bör göra är att begära in offerter från några olika firmor.

Firmorna gör ett hembesök som ofta är gratis där de tittar på taket för att se vad det är som behöver göras och lämnar sedan ett förslag om åtgärd och pris. På så sätt kan man enkelt jämföra priser och tjänster. Man ska dock tänka på att priset inte är allt, för det är minst lika viktigt att man får en bra kontakt med firman och att man känner förtroende för den eller de som ska utföra arbetet.

Kontrollera F-skatt och skulder
Det är väldigt viktigt att man väljer ett firma som har F-skatt. Svart arbetskraft ska alltid undvikas eftersom man inte har några som helst garantier då. Om något går fel kan det vara svårt att få hjälp av försäkringsbolaget, och dessutom får man inte använda sig av ROT-avdraget när man anlitar svart arbetskraft. Hos Skatteverket kan man få mer information.

Man ska undvika att anlita firmor som har skulder eller betalningsanmärkningar då detta kan innebära onödiga problem. Om det finns stora skulder finns det också en risk att företaget går i konkurs innan arbetet är slutfört. För att ta reda på hur det ligger till med företagets ekonomi kan man kontakta Kronofogden.

Skriv ett tydligt avtal
Trots att man har lagt ner tid på att kontrollera att firman man väljer att anlita är seriös är det väldigt viktigt att man skriver ett tydligt avtal. Avtalet fungerar som en försäkring eftersom det man avtalar om ska uppfyllas. Avtalet ska till exempel innehålla uppgifter om pris för arbetet, när arbetet ska påbörjas och när det ska vara färdigt.

Det är också bra att avtala om vad som händer ifall något skulle gå fel eller om något oplanerat skulle ske, som till exempel att arbetet drar ut på tiden av någon orsak. Även eventuella garantier ska finnas med. Många firmor lämnar garanti på sina arbeten, och då ska man veta vad garantin täcker och hur länge den gäller.

Betala bara för väl utfört arbete
Man ska alltid undvika att betala i förskott, och man ska endast betala för det arbete man är nöjd med. Om reparationen är felaktigt utförd får man hålla inne med så mycket pengar som det kostar att åtgärda felet, men det ska då vara en rimlig summa i proportion till felet. Betalar man i förskott har man inte den möjligheten.

En seriös firma får man alltid kvitton från, men skulle detta av någon anledning missas är det noga att man själv begär att få kvittot. Det är viktigt att man sparar alla kvitton och avtal som man har gjort med firman ifall att man skulle behöva vända sig till en rättslig instans. I första hand bör man dock reklamera direkt till takläggaren så att denne får en chans att åtgärda felet.