ROT-avdrag vid takreparation

Det finns många sätt att spara pengar på när man anlitar hantverkare, och ett av dem är att använda sig av ROT-avdraget. ROT står för Renovering Ombyggnad Tillbyggnad och innebär kort och gott att man får dra av halva arbetskostnaden, vilket förstås gör den totala kostnaden betydligt lägre. Det finns dock en del regler att följa och krav som måste uppfyllas för att man ska få göra avdraget.

Halva arbetskostnaden får dras av
tak1ROT-avdraget innebär att man får dra av halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år. För att man ska kunna använda sig av avdraget måste man ha betalat in tillräckligt mycket i skatt för att täcka det. ROT-avdraget gäller endast för arbetskostnaden och kan alltså inte användas för exempelvis materialkostnader eller resekostnader.

Den som utför arbetet får inte vara närstående. Till närstående räknas exempelvis ens föräldrar, mor- och farföräldrar, barn, barnbarn, barnbarnsbarn, syskon, syskons makar, syskons barn, och så vidare. Man kan inte heller få ROT-avdrag för arbete som utförs i ens bostad om man själv äger den enskilda firma som utför arbetet. Det finns även andra villkor, så man bör kolla upp vad som gäller.

Arbetet måste vara ROT-berättigat
Takarbeten, som till exempel takomläggning och takrenovering, är berättigade till ROT-avdrag, men det betyder inte att man kan få ROT-avdrag för alla takarbeten. För att avdraget ska vara giltigt måste man äga sin bostad. Till bostad räknas även fritidshus eller stugor som man äger. Har man två boenden räknas båda som bostad, men man måste bo i den aktuella bostaden när arbetet utförs.

Avdraget gäller även för arbete i bostad som man helt eller delvis äger men som bebos av ens föräldrar, så länge det är man själv som betalar för arbetet. Det finns ytterligare regler och även undantag som kan vara svåra att hålla koll på, så det är alltid bäst att man både pratar med firman som ska utföra arbetet och med Skatteverket för att vara på den säkra sidan.

Avdraget är alltid preliminärt
För att man ska få använda sig av ROT-avdraget måste man ha varit obegränsat skatteskyldig under beskattningsåret. Obegränsat skatteskyldig innebär att man är bosatt i eller vistas stadigvarande i Sverige och betalar skatt för alla sina inkomster här. Man ska också vara minst 18 år och man kan bara göra avdraget om man har betalat för arbetet.

Det räcker alltså inte att man bor i bostaden, men det finns undantag som till exempel gäller omfördelning mellan makar. Man kan aldrig dra av mer än man har betalat i skatt, så har man gjort andra avdrag finns det en risk att man inte kan dra av hela summan. Avdraget är alltid preliminärt och det är först när inkomstdeklarationen för avdraget är beslutad som avdraget fastställs.

Firmans och kundens ansvar
Det är firman som står för det praktiska när det gäller ROT-avdraget. Avdraget är ofta gjort redan i offerten, och som kund behöver man alltså inte ligga ute med pengar. Ibland kan man behöva säga till om att man vill utnyttja ROT-avdraget för att få med det i offerten, så det är bra om man är tydlig och frågar för att vara på den säkra sidan.

Firman och kunden har ett gemensamt ansvar att se till att arbetet är berättigat till ROT, och som kund har man förstås ett ansvar att se till att man uppfyller villkoren för att få göra avdraget. Om arbetet inte är ROT-berättigat eller man som kund inte har rätt att göra avdraget kan man bli återbetalningsskyldig. Därför bör man alltid kontakta Skatteverket för att vara på den säkra sidan.