Välkommen till Takreparation.net

Man skulle kunna säga att taket är husets paraply, och i vårt nordiska klimat får taken utstå ganska mycket. Tunga snömassor, hårda kustvindar och regniga somrar – oavsett var i Sverige man bor gäller det att man har ett tak som klarar av att stå emot väder och vind.

Eftersom taket är en så pass utsatt del av huset som också spelar en väldigt stor roll gäller det att vi är duktiga på att ta hand om våra tak. Gör vi inte det kan vi få stora problem som också kan bli väldigt kostsamma.

Takreparation eller takbyte
startsidaTak är inget man byter ut ofta. Har man ett hållbart tak och ger det rätt underhåll behöver man kanske aldrig byta ut det, men det beror också lite på vilken typ av tak man har. Olika material håller olika länge, och på vissa ställen får taken kortare livslängd beroende på en extra utsatthet för vädrets makter.

Trots att det finns tak som kan hålla i mer än 100 år måste alla tak förr eller senare bytas ut, och trots att man har ett hållbart tak måste man förr eller senare reparera det för att livslängden ska bli så lång som möjligt. Det går att lappa och laga de flesta tak ganska bra under ganska lång tid, och det kan ibland vara svårt att veta när det är dags att byta ut hela taket.

Om man ideligen måste reparera taket är det förstås dags att göra ett takbyte innan problemen blir för stora. Ju mer som måste åtgärdas desto större och dyrare blir projektet, och väntar man för länge kan man i värsta fall få fuktskador och andra bekymmer som gör att man måste byta ut långt mycket mer än man hade trott.

Om det än så länge inte är några allvarliga skador men taket ändå snart börjar sjunga på sista versen kan det vara en god idé att räkna på hur mycket underhållet kommer att kosta under den återstående beräknade livslängden gentemot vad det kommer att kosta att byta hela taket. Man får räkna på hur mycket man lagt hittills och tänka på att fler reparationer krävs ju äldre taket blir.

Ge taket goda förutsättningar
Till underhåll hör givetvis reparationer av taket, men det innebär också att man rår om taket på annat sätt. För att taket ska hålla sig fräscht gäller det till exempel att man regelbundet gör rent taket och rensar bort växter och annat skräp. Man kan också kapa bort grenar som hänger över taket för att förebygga att ytterligare skräp hamnar på taket.

Förutom att man bör kontrollera självklara saker som att se om plåt eller pannor har hamnat fel eller skadats ska man också komma ihåg att titta på vindskivor, gavlar, rännor och takets underdel. Synliga tecken på att taket inte håller tätt kan vara mörka fläckar, murket och rötangripet trä eller dålig lukt. Rännorna bör också kontrolleras så att dessa är hela och ej tilltäppta.

Det är bra att göra det till en tradition att kontrollera taket minst en gång per år. Våren kan vara en bra tid att göra detta eftersom snön ibland kan ha orsakat skador, och dessutom kan man då passa på att rensa bort alla höstlöv. När man rengör taket ska man vara lite försiktig. En borste och vattenslangen är bättre än högtryckstvätten, men för tuffare smuts kan den ibland behövas.

Att ta hand om sitt tak gör att man ökar livslängden, och det är också mycket enklare att se problem tidigt när man vet hur taket ska se ut. Genom att tidigt se problem kan man också åtgärda dessa innan de utvecklas till större och mer komplicerade problem som kostar mer pengar att laga. Man tjänar på att ge sitt tak det underhåll och den omtanke som det behöver!